Nabór kandydatów

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko pracy

Dyrektor

Dolnośląskiego Zespołu Szkół Specjalnych przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Samodzielny referent

w Dolnośląskim Zespole Szkół Specjalnych przy Wielospecjalistycznym Szpitalu

w Miliczu

Do naboru mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w Ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2019r. poz. 1282), zwanej dalej ustawą.

Określenie stanowiska urzędniczego:

Nazwa i adres jednostki: Dolnośląski Zespól Szkół Specjalnych przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu, ul. Grzybowa 1, 56-300 Milicz

Stanowisko: samodzielny referent w Dolnośląskim Zespole Szkól Specjalnych przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu,

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godzin tygodniowo.